<
>
<
>
A városközpont volt a téma a lakossági fórumon

Lakossági fórumot tartottak a városházán, amelynek témája a Fő tér és a Városközpont rehabilitációja volt. A bemutató előadásokon az eddigi fejlesztéseket összegezték, valamint a jövő terveit ismertették.

Először Schmidt Csaba polgármester vázolta fel azokat a lépéseket, amelyek segítették a Fő téri megvalósítást. Ilyen volt a támogatói csoport megalakulása, a város jövőképének meghatározása. Ezzel együtt a folyamatosan más projektek integrálása ezekbe a folyamatokba, mint például a Vértes Agorája program, amely a Közművelődés Háza felújítása mellett egy új kulturális és közösségi tér megteremtését is lehetővé teszi. Elhangzott az is, hogy a városközpont "élettel való megtöltése" a Tatabánya Pont és az Agora feladata. A polgármester a közeljövő tennivalói közé sorolta a városközpont további fejlesztését, a vasútállomás és környezetének rendezését, de legnagyobb feladatnak a  városközpont kereskedelmi funkcióinak erősítését tartja, de ehhez szükségesnek látja az üzletek számának növekedését, illetve a kínálat bővítését.

Szutter Levente, a Tatabánya Pont Rendezvényszervező és Turisztikai Iroda ügyvezetője ismertette az elmúlt hónapokban elvégzett közvéleménykutatás eredményét, melyből kiderül, hogy a telefonon, az utcán és személyes interjúkon megkérdezett válaszadók várták a Fő tér felújítását és nagyon elégedettek az elkészült közösségi térrel. Mindemellett az is kiderült a válaszokból, hogy több és nagyobb rendezvényeket szeretnének a városban, így a városközpontban is, illetve ezen felmérés során is bebizonyosodott, hogy Tatabánya előnye egyben a hátránya is, azaz a jó földrajzi elhelyezkedés: sokan járnak Budaörsre vásárolni.

Damokos László főépítész a városképi elemek fontosságát hangsúlyozta, a tervezett és a már meglévő ingatlanok esetében is. Szólt arról is, hogy  a Fő tér építészeti szempontból egyelőre nélkülözi azt a városkép értékű "épületjelet", amely a tájékozódást és az identitás meghatározását is segítené. Elképzelései szerint  a Fő téri ingatlanok látványbeli fejlesztése "függőleges térfallal" megoldható. A városkép vonatkozásában a most látható reklámhordozók egységesítését sem tartaná feleslegesnek, hiszen ez a törekvés is hozzájárulna a harmonikus városkép kialakításához.

Horváth András a Polgármesteri Kabinet vezetője azokról a távolabbi tervekről beszélt, amelyek a jövőben szintén hatással vannak a városközpont működésére és arculatára. Példaként említette a több területet érintő intermodiális közlekedési csomópont kialakítását.


A befektetői konferencia szervezője a Tatabánya Pont Rendezvényszervező és Turisztikai Iroda volt. A találkozó a "Fő tér és a Városközpont rehabilitációja" SOFT II. tevékenységcsomag megvalósítása (KDOP - 3.1.1.D - 09-2f-2010-0002) című projekt keretében került megszervezésre.